VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ / RESULTS OF  ophthal proof

 


 
 
UPDATE 5.5.2011

JEDINCI TESTOVANÍ  -  VÝSLEDEK PROStý
ophthal proof  - CLEAR

 

 

 

PLATNÁ OČNÍ VYŠETŘENÍ - NEJSOU STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ

ACTUAL ophthal proof - NO OLD 12 MONTHS

       
 

Nielson Ruthless z Czarnego Dworu

ČLP/ASS/5517 2011-04-06
       
       
       
       
       
 

 

 

 

OČNÍ VYŠETŘENÍ - STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ

OUT OF DATE ophthal proof - OLD 12 MONTHS

   
 

Bogaloo´s X-Mas Surprise

ČLP/ASS/5248

2009-06-19

 

Bogaloo´s Undercover

ČLP/ASS/5153

2009-06-19

 

Lancelot Ruthless

ČLP/ASS/5154

2009-01-07

 

Dixi z Křížových alejí

ČLP/ASS/5122

2008-12-12

 

Nikita Ruthless z Czarnego Dworu

ČLP/ASS/5590

2008-12-09

 

 

 

 

 

JEDINCI TESTOVANÍ  -  VÝSLEDEK NENÍ PROStý
ophthal proof  - affected

 

   
 

 

PLATNÁ OČNÍ VYŠETŘENÍ - NEJSOU STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ

ACTUAL ophthal proof - NO OLD 12 MONTHS

   
   
 

 

 

 

OČNÍ VYŠETŘENÍ - STARŠÍ 12 MĚSÍCŮ

OUT OF DATE ophthal proof - OLD 12 MONTHS

   
 

Avar z Podbárčí

ČLP/ASS/4050

2009-01-07