Cataracta lentis - šedý oční zákal

Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty psů, naštěstí existují opravdu přístupné chirurgické zákroky s vynikajícími výsledky v obnově vidění a zaměnění zakalené čočky za syntetickou.
Šedé zákaly mohou být druhotně způsobeny úrazem, dalšími nemocemi oka včetně zánětu cévnatky, zeleného zákalu, luxace čočky a degenerace rohovky nebo sekundárně vnitřních onemocnění metabolismu včetně cukrovky a Cushingovy nemoci.
Příznaky obsahují i progresivní ztrátu jasnosti tmavého zjevu zřítelnice, který je nahrazen modrošedým zamlženým vzhledem. V tomto ohledu musí být šedý zákal odlišen od běžného procesu stárnutí nukleární sklerózy, která nastává v psů středního věku a starších zvířat a má minimální účinky na vidění.
Dislokace čočky se objevuje u psů a často vede k druhotnému zelenému zákalu, včasný přesun dislokovaných čoček je zpravidla uzdravující.

Pár slov na úvod 
Nemoci čočky na oftalmologických pracovištích představují velmi frekventovaný problém a setkáváme se s nimi až u 40-ti% vyšetřovaných pacientů. Existuje několik forem vad, jako např. Luxace čočky. V tomto článku se budeme zabývat kataraktou nebo-li šedým zákalem oční čočky. 

Katarakta – měřítka pro posouzení 
Je pozorovatelná změna čočky její transparence, tedy průhlednosti. Rozlišujeme několik druhů katarakty (např. glaukom – zelený oční zákal) bez ohledu na způsob a postižení. Postižení čočky šedým zákalem může být difúzní (zákal je tvořen na celé čočce) nebo bodové (zákal je tvořen jedním místem). Dalším měřítkem klasifikace je stupeň tzv. zralosti (zralá, nezralá, přezrálá). Z hlediska diagnostického jsou závažné katarakty, které se vyskytují jako doprovodné změny při rozsáhlejších očních onemocněních. 

Vznik katarakty 
Vznik katarakty je ovlivněn mnoha faktory, jsou to faktory genetické, poúrazové diagnostické nebo i stářím. Vznik a projevování se liší podle druhů plemene. Uveďme si pár rozdílných názorů (v neupravené podobě) a na závěr z toho vyvodíme závěr.

První názor: Je mnoho forem šedého zákalu oční čočky. Některé se vyvíjejí stářím velmi pomalu a mají u různých plemen různý průběh. Je nepravděpodobné, že by se šedý zákal vyvíjel jinak, než v oboustranně, i když může mít na každém oku jiný průběh. Poznání různých forem šedého zákalu je na různém stupni. Šedý zákal může být různý i z hlediska genetického. Jediný způsob, jak odstranit tuto vadu z populace, ať je její genetická kontrola jakákoliv, je důsledná selekce všech poškozených jedinců.

Druhý názor:  Zákal čočky může být jednostranný, nejčastěji jako následek úrazu, nebo oboustranný, postihující obě oční čočky. Ve stáří vzniká tzv. seniální zákal čočky, který je více méně vyjádřen u každého staršího mopse. Vzniká pozvolna v závislosti na věku. Začátek jeho vzniku je značně individuální. Stupeň zákalu může být rozdílný a někteří i velmi staří mopsové nemají vidění závažněji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí může vzácně vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozeně geneticky podmíněné poruchy. Léčení šedého zákalu patří do rukou zkušeného lékaře. 

Vznik katarakty – vyvození závěru 
Jestliže jste si řádně přečetli sekci „Vznik katarakty,“ narazili jste v textu na několik poznatků, které nemohou být v praxi aplikovány. Vyjádřeme se k prvnímu názoru. Je dokázáno, že katarakta má u různých plemen různý průběh a že existuje několik odlišných forem. Vývoj šedého zákalu je popsán výše, takže se jím nebudeme dále zabývat. Druhý názor je popisován u plemene mopsů. Přestože se jedná o jiné plemeno , je zde několik velmi zajímavých poznatků, které určitě vyvedou autora z omylu. Šedý zákal se vyskytuje ve formách, jak je popisováno na začátku názoru, ale nikde nejsou zaznamenány záznamy o „seniálním zákalu,“ který se vytváří stářím. Dále podle autorky je psáno: „ ….. staří mopsové nemají vidění závažněji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí může vzácně vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozené geneticky podmíněné poruchy, „ Ale jak může vzniknout genetická porucha, jestliže se jedná o defekt, který je způsoben stářím. Že by se někde objevily geny minulé generace? A jak se může léčit katarakta? Katarakta se léčit nemůže, protože doposud nebyl objeven žádný lék, ani chirurgický zákrok.
Když se „pitváme“ v problému vzniku katarakty, nesmíme zapomenout na dva další defekty, které mohou mít velký podíl na „genetické kataraktě.“ Doposud jsme se dozvěděli, jak se katarakta vyvíjí, její formy apod. nyní před vámi stojí nový problém – jak se katarakta může projevit geneticky. Odpověď je celkem jednoduchá. Buď se projeví dominantě (určitému jedinci se projeví katarakta , i když oba rodičové byli v pořádku, viz dále) nebo se projeví recesivně. A u této problematiky se zastavíme.  Nyní budu citovat z knihy „Anglický a americký kokršpaněl od Frank Kane  &  Phyllis Wiesové.“

Budeme-li vycházet z předpokladu, že katarakta je recesivní typ, nastane problém se psy – přenašeči. Pes přenašeč je pes, který klinicky nejeví žádné viditelné znaky (ani při očních testech), ale nese alely, ve kterých je katarakta zakódovaná do chromozomů. Na těchto základech můžeme vytvořit šest různých kombinací při páření dvou jedinců.


Možnosti při páření
 


Projev na potomcích
 


Oba rodiče jsou postižení
 

všichni potomci budou postižení

Jeden z rodičů je postižený, druhý je přenašeč

50% potomků budou přenašeči
50% potomků bude postižených

Jeden z rodičů je zdravý, druhý je přenašeč

50% potomků budou přenašeči
50% potomků bude zdravých

Oba rodiče jsou přenašeči

50% potomků budou přenašeči
25% potomků bude postižených
25% potomků bude zdravých


Jeden z rodičů je zdravý , druhý postižený
 

všichni budou postižení


Oba dva rodiče jsou zdraví
 

všichni potomci budou zdraví

Závěr  
Když jste si přečetli tyto poznatky a názory, můžete si vytvořit vlastní názor na jednu z nejhorších očních poruch. Přestože je na závěr v tabulce v bodě 4 a 5 uvedeno, že určité procento potomků je zdravých, není tomu doslova tak. Vždy alespoň jeden z rodičů předal alely na své potomky, proto se může tato porucha zraku šířit dál.

Slovníček pojmů: 
Recesivní alela - Alela, která je předávána z generace po generaci.

Dominantní alela - alela, která je „znenadání“ vyskytne u jediného jedince. Může se tak stát i následkem úrazu nebo jako vedlejší defekt jiné oční poruchy.

Pes přenašeč - pes, který klinicky nejeví žádné znaky postižení, ale nese geny této poruchy.

 

 

 

Převzato ze stránek www.planetarough.wz.cz/zdravi/katarakta.htm