Vyhodnocování DKK

SEZNAM POSUZOVATELŮ DKK

Jak postupovat...

1) Je potřeba vyhledat veterinární pracoviště (i v místě bydliště), které vám provede rentgen (RTG) na dysplazii kyčelního kloubu (DKK) vašeho psa (feny). Můžete se však domluvit na snímkování také přímo u posuzovatele DKK.

2) Když je psovi (feně) více než 12 měsíců, zeptejte se kdy a za jakých podmínek (jak máte psa připravit) se máte ke snímkování dostavit. Nezapomeňte si vzít průkaz původu psa a posuzovatele, na kterou se má RTG snímek odeslat k vyhodnocení.

3) Požádejte veterináře aby zkontroloval, zda je snímek ostrý (při pochybnostech raději RTG zopakujte) a zda obsahuje správné číslo zápisu (tetovací číslo) psa.

4) Sami zkontrolujte, zda vám rentgenující lékař zapsal provedení RTG DKK do průkazu původu psa a předejte mu adresu posuzovatele pro ASS. Rentgenující lékař pak zašle na tuto adresu snímek k posouzení.

5) Originál vyhodnocení RTG DKK zasílá posuzovatel majiteli na dobírku. Cena za posouzení snímku DKK je cca 500,- Kč + poštovné.