PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU
„KLUBOVÝ ŠAMPION KASS“


Podmínky pro udělovaní čekatelství na Klubového šampiona KASS (CC)

  1. CC se uděluje zvlášť psům a zvlášť fenám, druhý jedinec v pořadí získává res.CC

  2. nastupují o něj CAJC, Klubový vítěz (nebo Vítěz speciální výstavy) a Výborný 1 ze třídy veteránů na výstavách pořádaných KASS

Udělení titulu Klubový šampion KASS je podmíněné

  1. Jedinec musí získat 2x CC na výstavách pořádaných KASS (jedno CC lze nahradit dvěma res.CC)