INFORMACE

 

ZÁPISY PLÉNA A PŘEDSEDNICTVA ČKS

06.12.2011
Zápis Pléna ČKS č. 19/2011
   - Příloha 1: Kontrola usnesení od minulého pléna
   - Příloha 2: Zápis ze schůzky chovatelských klubů pod ČKS
   - Příloha 3: INFO 2/2011
   - Příloha 4: Schválený rozpočet ČKS na rok 2012

05.12.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 18/2011

25.10.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 17/2011

22.09.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 16/2011

28.06.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 15/2011
   - Příloha 1: Účetní statistika PK ČKS - I. pol. 2011
   - Příloha 2: Řád pro udělování titulu "ŠAMPION ČMKU"
   - Příloha 3: Příspěvek ČKS na reprezentaci a sportovní akce 2011
   - Příloha 4: Kynolog roku 2011 a Žebříček ZKO 2011
   - Příloha 5: Posuzování KC rozhodčích na mezinárodních výstavách
   - Příloha 6: Návrh směrnice ČMKU

24.05.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 14/2011

12.04.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 13/2011
   - Příloha 1: Pravomoci výcvikové komise (delegované P ČKS)
   - Příloha 2: Statistika ZKO ke dne 31.3.2011

29.03.2011
Zápis Pléna ČKS č. 12/2011
   - Příloha 1: Návrh Finančního rozpočtu ČKS na rok 2011
   - Příloha 2: Kontrola nejdůležitějších usneseních pro Plénum ČKS 29.3.2011

17.02.2011
Zápis Předsednictva ČKS č. 11/2011
   - Příloha 1: Pejša – pro Předsednictvo 17.2.2011
   - Příloha 2: Jednací řád ČKS
   - Příloha 3: Ceník služeb PK ČKS platný od 1.1.2011
 

14.12.2010
Zápis Předsednictva ČKS č. 10/2010

03.12.2010
Zápis Pléna ČKS č. 9/2010

KORESPONDENCE S KCHLS - DOHODA O ZÁKLADNÍCH CHOVNÝCH PODMÍNKÁCH

21.09.2011
Zápis z jednání KASS a KCHLS o minimálních chovných podmínkách
Zpráva z jednání KASS a KCHLS o návrhu minimálních chovných podmínek

04.08.2011
Odpověď KASS ohledně základních chovných podmínek

26.07.2011
Dopis KCHLS ohledně základních chovných podmínek

13.07.2011
Odpověď KASS - Návrh základních chovných podmínek

27.06.2011
Dopis KCHLS ohledně základních chovných podmínek
Návrh KCHLS základních chovných podmínek
Příloha č.1 dopisu KCHLS ohledně základních chovných podmínek
Příloha č.1-1 dopisu KCHLS ohledně základních chovných podmínek
Příloha č.1-2 dopisu KCHLS ohledně základních chovných podmínek
Příloha č.1-3 dopisu KCHLS ohledně základních chovných podmínek

20.9.2010
Návrh KASS základních chovných podmínek

KORESPONDENCE S ČMKU

23.11.2010
KASS uznán jako chovatelský klub Českého kynologického svazu pod číslem 2023

12.11.2010
Uznání stávajících chovných podmínek pro plemeno anglický špringršpaněl

12.11.2010
Opakovaná žádost o omluvu předsedy DR ČMKU

5.8.2010
Informace z jednání DR ČMKU dne 5.8.2010 k věci týkající se KASS
Příloha - Vyjádření DR ČMKU ze dne 21.5.2010

20.5.2010
Odpověď KASS - Stížnost na předsedu DR ČMKU

13.5.2010
Odpověď ČMKU - Stížnost na předsedu DR ČMKU

11.5.2010
Žádost o informace a vyjasnění pravidel pro  přijímání nových chovatelských klubů

16.4.2010
Stížnost na předsedu DR ČMKU

6.4.2010
Info č. 1 - vyjádření k zápisu ze zasedání P ČMKU ze dne 25.3.2010

10.11.2010
Do EU od příštího července jen s čipy