CHOVNÉ PODMÍNKY

pro plemeno Anglický špringršpaněl platné pro KASS od 1.1.2012

 

VARIANTA 1.

 1. Absolvování jedné výstavy vyššího typu (se zadáním čekatelství šampionátu) konané v ČR s oceněním minimálně VELMI DOBRÝ (min. věk 12 měsíců).

 2. Jakákoli zkouška anglických loveckých španělů dle zkušebního řádu ČMMJ nebo FCI, na které se hodnotí nos, slídění a chování po výstřelu. Pokud se na dané zkoušce zadávají známky z těchto disciplín, minimální limitní známky jsou nos 3, slídění 3, chování po výstřelu 3.

 3. Kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa. (Zápis výšky může z posudku do PP provést poradce chovu.)

 4. Skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence M3 a dalších 2 zubů ze skupiny P a M. Při využití v chovu musí být jeden z partnerů plnochrupý. Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního posudku, provede zápis kterýkoli rozhodčí  pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

 5. DKK nejhůře 3/3, jedinec se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR.

 6. Fukosidóza – všichni nově uchovňovaní jedinci musí být testováni nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Jedinec s výsledkem přenašeč může být spojován pouze s jedincem s výsledkem čistý. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře.

 

VARIANTA 2.

 1. Absolvování dvou výstav vyššího typu (se zadáním čekatelství šampionátu) s oceněním minimálně VÝBORNÝ + VELMI DOBRÝ (min. věk 12 měsíců). Alespoň jedna výstava musí být konaná v ČR. Ocenění musí být získáno od 2 různých rozhodčích.

 2. Kohoutková výška dle standardu plemene zapsaná v PP psa. (Zápis výšky může z posudku do PP provést poradce chovu.)

 3. Skus nůžkový úplný (tj. 6 řezáků nahoře i dole), toleruje se absence M3 a dalších 2 zubů ze skupiny P a M. Při využití v chovu musí být jeden z partnerů plnochrupý. Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola stavu chrupu součástí výstavního posudku, provede zápis kterýkoli rozhodčí  pro VIII. skupinu FCI s aprobací na ASS.

 4. DKK nejhůře 3/3, jedinec se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze s jedincem 0/0, 0/1, 1/0, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena KVL ČR.

 5. Fukosidóza – všichni nově uchovňovaní jedinci musí být testováni nebo musí být doloženo vyšetření obou rodičů s negativním výsledkem. Jedinec s výsledkem přenašeč může být spojován pouze s jedincem s výsledkem čistý. Vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře.

 

----------------------------------------------------------------------------------


V odůvodněných případech může poradce chovu udělit výjimku ze schválených a platných chovných podmínek. Tato výjimka se uděluje na žádost chovatele. Výjimka platí pouze na jeden vrh u feny a maximálně 5 krytí u psa.

U importovaného jedince je respektována jeho chovnost. Využití v chovu je podmíněno dodržením platného Řádu ochrany zvířat při chovu psů, Chovatelského řádu FCI, Zápisního řádu ČMKU a Dodatku KASS k Zápisnímu řádu ČMKU. 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACE:

 

Fukosidóza:

 • pokud je jedinec po testovaných čistých rodičích, musí majitel tuto skutečnost doložit certifikátem předků. Pokud není možnost získat certifikát předků, jsou v tomto případě průkazné i informace o výsledcích testů, které uvádějí české i zahraniční klubové internetové stránky.

 • Klinické vyšetření očí:

 • doporučuje se, aby při použití v chovu měl jedinec klinické vyšetření očí, ne starší 12 měsíců, s výsledkem "prosté".


 • PRA CORD1
  :

 • doporučuje se jedince testovat DNA na PRA CORD1. Chovatelé by se měli vyvarovat spojení mezi dvěma pozitivními jedinci - jedinec s výsledkem přenašeč, by měl být spojován pouze s jedincem s výsledkem čistý.

 • pokud je jedinec po testovaných čistých rodičích, musí majitel tuto skutečnost doložit certifikátem předků. Pokud není možnost získat certifikát předků, jsou v tomto případě průkazné i informace o výsledcích testů, které uvádějí české i zahraniční klubové internetové stránky.

 • vyšetření musí být provedeno u akreditované laboratoře.

 •